STRATEGI

Strategi for Frivilligcenter Albertslund 2019

Formål:  Grundlaget for frivilligcenter Albertslunds eksistens:

Frivilligcenter Albertslund har til formål:

 • At drive og udvikle Frivilligcenter Albertslund.
 • At støtte og udvikle det frivillige arbejde gennem synliggørelse af, samt oplysning om det frivillige arbejde, støtte til projektopstart og udvikling, støtte til netværk mellem frivillige foreninger og mellem frivillige.
 • At skabe gode aktivitetsmuligheder for det frivillige arbejde i Albertslund.
 • At tiltrække så mange som muligt til det frivillige arbejde gennem synliggørelse og vidensdeling.
 • At fremme samarbejdet mellem enkeltpersoner, foreninger, organisationer, samt grupper, der udfører frivilligt arbejde i Albertslund Kommune.

Frivilligt arbejde skal forstås som alt foreningsarbejde, der ikke er kommunalt forankret, således dækker frivillighedsbegrebet også selvhjælpsgrupper, der er en gren i frivilligindsatsen.

Alle borgere uanset etnicitet, køn, seksualitet, handicap, uddannelsesniveau, alder, evner og interesser skal inviteres indenfor i den frivillige verden. Frivilligcenter Albertslund skal være kendt af alle, åbent for alle og brugt af alle.

Værdier – De egenskaber, der er knyttet til Frivilligcenter Albertslund

Respekt

 • De frivillige skal skabe et rum, hvor alle kan komme til orde og hvor der bliver lyttet
 • Brugere og frivillige skal acceptere og respektere hinandens forskelligheder

Engagement

 • Frivillige deltager aktivt i foreningens arbejde
 • Brugere og frivillige bidrager med ideer til udvikling af det frivillige arbejde i frivilligcenter Albertslund

Mangfoldighed

 • Brugere og frivillige skal arbejde på at skabe et frivilligcenter præget af rummelighed til både mennesker, ideer og projekter 
 • Brugere og frivillige skal udvise tålmodighed overfor hinanden

Vision:  Beskrivelse af Frivilligcenter Albertslunds mål for fremtiden

Frivilligcenter Albertslund skal bygge broer til og mellem mennesker, fællesskaber og foreninger.

Frivilligcenter Albertslund skal have kapacitet til at gøre en forskel til at forandre.

Frivilligcenter Albertslund skal være et åbent sted alle kender og er klar over hvad det kan bruges til.

Mission: beskrivelse af Frivilligcenter Albertslunds kernefunktion

Frivilligcenter Albertslund vil arbejde for at styrke den frivillige indsats ved at støtte op omkring etableringen af inkluderende fællesskaber. Dette vil frivilligcentret bl.a. gøre ved at rådgive, hjælpe og støtte de frivillige foreninger, som har et ønske om at engagere sig i og på tværs af fællesskaber inden for social, kultur og idræt.

Frivilligcentret skal kunne hjælpe, hvis nogen ønsker at afholde et arrangement. Frivilligcentret skal være en kapacitet til at hjælpe med viden om, hvilke tilladelser, der skal søges, hvor arrangementer kan afholdes, hvor man kan søge støtte samt, hvordan man annoncerer sit arrangement.

Frivilligcenter Albertslund skal arbejde for at fremme samarbejdet på tværs af og mellem enkeltpersoner, fællesskaber, foreninger og organisationer, der udfører socialt arbejde i Albertslund.

Frivilligcenter Albertslund skal være stedet, hvor selvhjælpsgrupper i Albertslund har deres base. Der skal arbejdes på at få tilknyttet en selvhjælpskoordinator.

Frivilligcenter Albertslund  vil fokusere på at fremme stærke og mangfoldige fællesskaber til gavn for alle albertslundere uanset social baggrund, alder, etnicitet eller sundhedsmæssige udfordringer. Ved etablering af mangfoldige fællesskaber forebygges ensomhed, dårlig mental sundhed og mistrivsel blandt kommunens borgere i Albertslund.

Frivilligcenter Albertslund og Albertslund kommune skal have et tæt og konstruktivt samarbejde med gensidig respekt for hinanden. Frivilligcenter Albertslund ønsker, som en del af implemeteringen af fællesskabspolitikken, at spille sig selv på banen som en uundværlig medspiller og sparringspartner på det frivillige område.

 

Vedtaget af Foreningen Frivilligcenter Albertslunds bestyrelse den 6. september 2019

Frivilligcenter Albertslund | Bygangen 25, 1. sal | 2620 Albertslund | Tlf.: 27 78 97 93 | Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.